Privacy Beleid

Kinderverblijf Kids en Co , Sint-Truidersteenweg 505 3500 Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) (hierna : Kids en Co) neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Dit privacybeleid (hierna “Privacy”) is van toepassing op de website, software en emails die worden aangeboden door Kids en Co.

1. Welke Diensten biedt Kids en Co aan?

Kids en Co biedt je een website aan waar uitleg wordt gegeven over kinderverblijf Kids en Co. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld of het moet onder omstandigheden noodzakelijk worden geacht (vandalisme, geweld).

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?

Wanneer u onze website bezoekt of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres.

Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

Wij gebruiken geen informatie die u weergeeft op Facebook.

Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze cookiepolicy.

Uw gegevens kunnen door externe partners worden verrijkt, dit wil zeggen aangevuld met informatie uit andere bronnen.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en ons cookiebeleid in het kader van een een gepersonaliseerde Dienst.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

  • Om ons ledenbestand te updaten;
  • Voor het beheer van onze website;
  • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen;
  • Ter naleving van wet- en regelgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘Privacybeleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We delen je persoon gegevens met niemand of het moet binnen het ledenbestand zijn en wij geven je gegevens pas na persoonlijk akkoord met jou.

4.2. Geanonimiseerde informatie:

Verder kunnen we de verzamelde niet-persoonlijke (en dus geanonimiseerde) gegevens openbaar delen met onze partners, zoals adverteerders. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld aan hen meedelen om hen informatie te versturen over het algemene gebruik van de Diensten.

4.3. Delen op social media :

Functies voor sociale netwerksites: Met onze functies voor sociale netwerksites kun u informatie, zoals bijvoorbeeld welke artikelen u leest of aanbeveelt, delen.

Sociale plug-ins: Als aanvulling op onze sociale functies kan Kids en Co op bepaalde locaties op onze site sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+, zodat u op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Kids en Co heeft geen controle over hoe deze plug-ins door deze sociale netwerken worden beheerd. Wij raden u aan om hun gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid te lezen voordat u gebruik maakt van deze plug-ins.

4.4. Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa gedeeld worden. Kids en Co verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

4.5. Verder zal Kids en Co uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Kids en Co daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

5. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag.

U hebt ook steeds het recht om u kosteloos te verzetten tegen de doorgifte aan derden en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Personalisering maakt echter deel uit van deze verwerking voor direct marketing. Indien u dit recht op verzet uitoefent met betrekking tot het personaliseren van de Diensten, zullen we u bijgevolg geen toegang kunnen verlenen tot een of meerdere Diensten waarvoor een account van Kids en Co vereist is.